Framgång och inspiration i interkulturellt samarbete

De skandinaviska länderna är bland de mest framgångsrika i världen – samtidigt som de lyckligaste människorna bor där! Även Tyskland ligger i spetsen på internationella rankinglistor.

Det spännande med fenomenet: alla är framgångsrika, men vägen till framgång är olika i Danmark, Norge och Sverige – och Tyskland.

Det är lätt att förstå att en duktig svensk säljare inte per automatik är en bra säljare även i den arabiska världen. Men gäller detta också för de skandinaviska grannarna? Och för den stora grannen i söder – Tyskland?

Om du vill samarbeta med de andra skandinaviska länderna och Tyskland så är en förståelse för kunder och marknadens funktioner samt hur du bäst bör förhandla avgörande. Minst lika viktigt är det att förstå vilka krav media, samhället eller myndigheter har på företag. Det finns en del likheter (och skillnader) mellan de skandinaviska länderna, men Tyskland fungerar definitivt annorlunda. Detsamma gäller för intern kommunikation på företag: beslutsfattning, organisation, projektledning och ledarskap fungerar på olika vis i Danmark, Norge och Sverige – och ännu mer i Tyskland.

I stort sett finns det bara två möjligheter inom det skandinavisk-tyska samarbetet: antingen blir man oense och misslyckas i värsta fall, eller så inspirerar och kompletterar man varandra, och skapar synergier i det interkulturella samarbetet.

Uta Schulz – SveTys hjälper lättsamt till med tips och vägledning att upptäcka potentialen i den svenska, norska, danska och tyska affärskulturen, att reflektera det egna arbetssättet och skapa interkulturella synergier.

Ditt mål, din situation och din omvärld bestämmer formatet: interkulturell coachning, interkulturell workshop, interkulturell teambildning eller impulsreferat – det bästa och passande för dig.

Impuls och inspiration med vid horisont
Impuls och inspiration med vid horisont
Interkulturell