”The Story” – så kom SveTys till

Uta ”smittades med Sverige-viruset” under ett års elevutbyte i Stockholm. Hon läste skandinavistik (nordiska språk och kunskap om de skandinaviska länderna) på Hamburgs och Stockholms universitet och jobbade på sommaren som guide för studieresor i Norden. Så lärde hon känna och älska alla nordiska länder. Andra huvudämnet hon läste på universitetet var allmän företagsekonomi med fokus på industriell företagsekonomi, så hon trodde sig vara väl förberedd på ett yrkesliv på tyskt-skandinaviska företag. Trodde hon.

Praktiken visade att man kunde missförstå varandra på ett alldeles utmärkt sätt på tysk-svenska och tysk-skandinaviska företag fast man talade samma språk. Och det trots att de skandinaviska kollegorna var trevliga och sympatiska, trots att man jobbade på ett fantastiskt företag och erbjöd fantastiska tjänster!

Med ”lätt blödande näsa” började Uta fundera över varför förväntningar, arbetssätt och lösningar är så olika i Tyskland och Sverige och startade eget företag inom interkulturellt ledarskap.

I nästa steg blev det tydligt att det inte räcker att arbeta enbart med Sverige och svenska organisationer. Det är den skandinaviska helheten med likheter, paralleller och skillnader som underlättar det interkulturella samarbetet. Alldeles bortsett från att många företag arbetar i alla nordiska länder och Tyskland – och inte alltid friktionsfritt.

Sedan länge arbetar Uta inte bara med tysk-skandinaviska organisationer och företag. Hon hjälper individer och organisationer att följa upp och uppnå sina mål – med sin internationella och interkulturella erfarenhet och med en skandinavisk glimt i ögat.

SveTys står för Sverige Tyskland och anknyter till Utas start som interkulturell coach för Sverige och Tyskland.

Vidsynthet och en nypa skandinavisk humor
Vidsynthet och en nypa skandinavisk humor
Om SveTys