Tre miljarder förlust bl.a. på grund av underskattning av kulturella skillnader

Sedan Lidl startade i Sverige år 2003 uppgår förlusterna till tre miljarder kronor.

I början uppfattades sortimentet som udda och företagets ledningsfilosofi gjorde att företaget hamnade i konflikt med Handelsanställdas förbund rapporterar Dagens Nyheter den 3 december 2012 [http://www.dn.se/ekonomi/lagpriskedjan-har-forlorat-tre-miljarder]

Det lönar sig verkligen att fundera över landets nationella (affärs-)kultur innan man satsar på utlandsetablering!

Go back

News