Sverige och hela Norden bör stärka banden till Tyskland

Sverige och hela Norden borde stärka banden till Tyskland, pläderade nyligen Mats Hellström, tidigare bland annat Europaminister (S) och ambassadör i Berlin.

Det finns stora och viktiga gemensamma intressen: Östersjön, miljön, handeln och den inre marknaden. Nu när Storbritannien drar sig ur Europa kan det vara intressant att de nordiska länderna orienterar sig mot Tyskland.

"Att stärka de tyska banden handlar också om realpolitik. I takt med Tysklands allt starkare politiska och ekonomiska ställning i Europa kan Sverige ha nytta av den långa historia som faktiskt knyter samman våra länder" skriver Annika Ström Melin i Dagens Nyheter.

Mer information och källa: http://www.dn.se/ledare/signerat/sverige-stark-de-tyska-banden

Go back

News