Sverige är det mest jämlika land inom EU

Angående jämlikhet mellan kvinnor och män är Sverige toppen inom EU, tätt följd av Danmark och Finland.

Enligt Gender Equality Index är Sverige det land som har störst jämlikhet mellen kvinnor och män.

Indexet mäter jämlikheten på en skala mellan 1 till 100. Genomsnittet av alla 27 EU länder ligger på 54,0 poäng. Sverige däremot når 74,3 poäng, tätt följd av Danmark med 73,6 och Finnland med 73,4 poäng.

Tyskland ligger under medel med 51,6 poäng.

[Quelle: http://www.thelocal.se/48494/20130614/ and http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index]

Go back

News