Paneldebatt om tysk-svenska (näringslivs-) relationer

Svenska Handelskammaren i Tyskland bjuder på en paneldebatt om tysk-svenska (näringslivs-)relationer. 100 dagar efter valet är frågan hur den röd-gröna regeringen och regeringskrisen påverkar de ömsesidiga relationerna.

Diskussionen är på tyska.

Vem som diskuterar när och var och vad mer du kan få ut av denna kväll kan du ta reda på Svenska handelskammarens inbjudan. Du kan anmäla dig direkt här.

Varmt välkommen!

Go back

News