Made in Germany - föreläsning om Tyskland i Svenska kyrkan i Frankfurt

Den 13 mars 2012 höll Uta Schulz från SveTys en föreläsning om Tyskland och tysk affärskultur i Svenska kyrkan i Frankfurt.

Den korta sammanfattningen av föreläsningen som publicerades i "Utposten" - svenska kyrkans medlemstidning - finns nu att ladda ned under Download och pressklipp.

Go back

News