Lidl - framgång i Tyskland men skamfilad i Sverige

Låga priser drar kunder i Tyskland, medan "mjuka" faktorer är viktiga i Sverige skulle man kunna sammanfatta två artiklar som publicerades i Dagens Nyheter den 3. december 2012.

Medan Lidl har förlorat tre milljarder kronor de första nio åren på den svenska marknaden [vgl. http://www.svetys.net/artikeln/items/tre-miljarder-f%C3%B6rlust-pa-grund-av-underskattning-av-kulturella-skillnader.html] går Lidl som tåget i Tyskland [vgl. http://www.dn.se/ekonomi/lagpriskedjan-har-forlorat-tre-miljarder].

Förlusten i Sverige förklaras med att sortimentet i böjran uppfattades som udda och att företagets ledningsfilosofi gjorde att företaget hamnade i konflikt med Handelsanställdas förbund.

Framgången i Tyskland förklaras med att "Lidls proletära kundkrets slutar inte att köpa sina livsmedel på Lidl för att några blir kameraövervakade".

Med andra ord: I Tyskland är låga priser viktigare än hög etik och moral.

Det här fallet visar är ett typiskt exempel på kulturella skillnader mellan Sverige och Tyskland.

I Tyskland finns tendensen att fatta beslut på grund av mätbara faktorer. Och så klart är priset ett mycket viktigt kriterium då.

I Sverige finns tendensen att också ta upp "mjuka" kriterier när man fattar beslut. Och då kan omtanke, etik och moral vara avgörande.

Det rekommenderas varmt att skaffa sig en interkulturell synvinkel innan man försöker etablera sig i utlandet. Även om det "bara" är ett av våra grannländer!

Go back

News