Tysklands export överstiger 1 biljon Euro

Förra året översteg den tyska exporten 1 biljon Euro för första gången meddelade Statistisches Bundesamt i onsdags. Exporten steg med 11,4 % på 1060,1 miljarder Euro. Även importen steg med 13,2 % på en ny redordnivå på 902,0 miljarder Euro. På så sätt har handelsbalansen 2011 ett överskott på 154,9 miljarder Euro.

Källa:http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/neuer-rekord-deutsche-exporte-ueberschreiten-die-eine-billion-euro-marke/6183264.html

Man kan alltså konstatera att både Sverige och Tyskland har en stabil, konkurrens- och handlingskraftig ekonomi. (Jämför Schweden erwirtschaftet Überschuss von 68 Mrd. SEK och Stockholm is cheapest in High-speed broadband.)

Ändå är styrkorna i näringslivet olika och tillvägagångssätten i Tyskland och Sverige skiljer sig från varandra. Nog lönar det sig att titta lite närmare på "framgångsrecepten" för att utnyttja potentialen som finns i båda länder.

Go back

News