Är Tyskland en förebild eller ett hot?

Dagens Nyheter rekommenderar idag i sin ledare att svenska ungdomar bör plugga tyska igen. ”En tillväxt på 3 procent 2011 imponerar, och även om den dämpas i år trummar exportmotorn muntert vidare. Arbetslösheten är under 7 procent, mot ett snitt i eurozonen på 10,4. Men är Tyskland en förebild eller ett hot?“ http://www.dn.se/ledare/huvudledare/tyska-lektioner

Även tyskarna ser sin nutida roll i Europa väldigt skeptiskt. Både (den plötsliga) insikten om vilken betydelse Tyskland har och känslan att behöva betala för andras fel gör många tyskar rådvilla.

I sin bok ”Entschuldigung! Ich bin Deutsch. Warum wir Deutschen so sind, wie wir sind. Wie wir damit gerade Europa zerstören. Und wie Sie das vielleicht verhindern können.” försöker Detlef Gürtler förklara på ett självkritiskt sätt varför Tyskland spelar en sådan dominant roll i EU just nu och varför hela Europa aldrig kommer att tänka och funka som Tyskland.

Men inte heller hans fyra halvt skämtsamma goda råd hur Europa kanske kan ”räddas” ur Tysklands ”käftar” är praktikabla. Ingen verkar ha något ”patentrecept”.

Vad tycker du? Är Tyskland en förebild eller ett hot? Och bör svenska ungdomar börja plugga tyska?

Go back

News