Allas lika värde - Die Würde des Menschen ist unantastbar

I Tyskland och Sverige har vi olika världsbild och människosyn.

I Svenska kyrkan i Hamburgs medlemstidning "Kyrkobladet" belyser Uta Schulz två centrala värderingar som är nämnda i båda länders grundlag. "Allas lika värde" baserar på Artikel 1, FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap." Medan artikel 1,1 i den tyska grundlagen säger att "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt".

Artikeln belyser hur dessa värderingar hanteras i vardagen - och vilka konsekvenser de har för människor, från barn till vuxen, för hela samhället.

Du kan ladda ner artikeln Allas lika värde - Om styrkan av positiva formuleringar under publiceringar.

Zurück

News